carver021

CARVER LOST

1,650.00

הרוחב שלו עושים קסמים בגלישה.

אורך הגלגלים מהדק עוזרים לפעולת הפאמפינג להיות חסרת מאמץ, והקונקייבים שלו הופכים אותו לקרוזר נוח מאוד. הקיק טייל משלים את הוורסטיליות בכך שהוא עוזר לתנועות הקיק, ולהתמודדות עם מדרכות עקומות.

את הדגם הזה ניתן למצוא עם ציר ה C7 מה שייתן לו תחושת זרימה טובה יחד עם יכולת תנועה רחבה, ועם ציר ה CX מה שייתן אפשרות לסנאפים חדים יותר.

אורך  29.5 | רוחב 9.5/8 |  חרטום 3.3/4  | זנב 6.1/8  | בסיס גלגלים: 15.1/2
מגיע עם גלגלי ראונדהאוס אקוטאן: 65MM 81a
מומלץ עם צירי CX.4- לביצועים חדים עם אותה תחושה כמו בגלשן 3 או 4 חרבות